Szakmai anyagok magyarra való fordításai

Ez alatt a menüpont alatt található meg többek között a GBS/CIDP Foundation International (www.gbs-cidp.org) oldalon található szakmai anyagok, valamint azok önkéntesek által magyarra fordított verziói, melyet a GBS/CIDP Betegekért Magyarország Alapítvány önkéntes egészségügyi szakembere Bóna Tímea (okleveles egészségügyi tanár) lektorált.

GBS/CIDP Foundation International oldalán megtalálható szakmai anyagok:

https://www.gbs-cidp.org/support/foundation-publications/

GBS-CIDP-MMN-MFS kis rövid brossúra

Eredeti angol nyelvű:

GBS-CIDP-MMN_MFS_broshure

Lektorált magyar nyelvű:

GBS-CIDP-MMN-MFS_magyarnyelvű_LEKTORÁLT_2020.12.18

Guillain-Barré Szindróma, CIDP és variánsaik – Útmutató a fiziko- és foglalkozásterápiához

Eredeti angol nyelvű

GBS_CIDP_and_variants_guidelines_for_physical_and_occupational_therapy

Lektorált magyar nyelvű

GBS_CIDP_és_variánsaik_utmutato_fiziko_es_foglalkozasterapiahoz_magyarnyelvű_LEKTORÁLT-converted