Ápolási díjról bővebben

Ápolási díj, emelt összegű ápolási díj, kiemelt ápolási díj – 2019.

1. Alap összegű ápolási díjról

Milyen hozzájárulás az ápolási díj?
Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.

Kinek állapítható meg ápolási díj? 
Annak a hozzátartozónak állapítható meg, aki állandó és tartós gondozásra szoruló, súlyosan fogyatékos (életkorra tekintet nélkül), vagy tartósan beteg 18 év alatti gyermek gondozását, ápolását végzi.

Az ápolási díj megállapítása szempontjából ki tekinthető hozzátartozónak? 
Hozzátartozónak minősül : a  házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér, valamint az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

Az ápolási díj összegéről bővebben, valamint a kérelmezéshez szükséges nyomtatványokat az alábbi linken lehet megtalálni: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/apolasi-dij?fbclid=IwAR37xZnm4o_Vl9iLjK-EyVxyPb6dXZQ8ILrW-z05v3yMyDFI5B4YsKIe6hI

Kérjük legyenek szívesek a bővebb tájékoztatás érdekében a Kormányhivatal oldalán tájékozódni.

2. Emelt összegű ápolási díj 

Kinek állapítható meg emelt összegű ápolási díj?
Annak a hozzátartozónak, aki a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végzi.

Ki minősül fokozott ápolást igénylő személynek? 
Az, aki mások személyes segítsége nélkül, önállóan nem képes étkezni, vagy tisztálkodni, vagy öltözködni, vagy illemhelyet használni, vagy lakáson belül – segédeszköz igénybevételével sem – közlekedni, feltéve, hogy esetében az említett feltételek közül legalább három feltétel egyidejűleg fennáll.

A fokozott ápolási szükségletet a kerületi hivatal által kirendelt szakértő állapítja meg szakvéleményében.

3. Kiemelt ápolási díj

Kinek állapítható meg kiemelt ápolási díj?
Annak a személynek, aki a komplex minősítés alapján az „E” minősítési kategóriába sorolt hozzátartozójának gondozását, ápolását végzi, vagy olyan hozzátartozójának gondozását, ápolását végzi, aki után a magasabb összegű családi pótlékot miniszteri rendeletben meghatározott súlyosságú betegségre vagy fogyatékosságra tekintettel folyósítják.

Milyen igazolást kell benyújtani a kiemelt ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez?

Bővebb tájékoztatásért kérjük legyenek szívesek a Kormányhivatal hivatalos oldalát meglátogatni, link: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/apolasi-dij?fbclid=IwAR37xZnm4o_Vl9iLjK-EyVxyPb6dXZQ8ILrW-z05v3yMyDFI5B4YsKIe6hI